PROGRAMA SESSIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA
 

Barcelona, 15 de juny de 2012
De 16 a 20 hores

LLOC: sEU AETU
C/ AVINYÓ, 15 - 08002 BARCELONA (VEURE UBICACIÓ)

INTRODUCCIÓ

ACTU organitza amb el recolzament d'AETU una Jornada de presentació i debat de les modificacions del text refòs de la Llei d'Urbanisme catalana, introduïdes per la Llei del Parlament de Catalunya 3/2012, de 22 de febrer. Es tracta d'una modificació on l'objectiu és l'agilització i simplicació de procediments i la correcció de regulacions que havien quedat desfasades.
Entre d'altres apartats, la nova regularització afecta al concepte i al règim d'usos en sòl no urbanitzable, al règim d'usos i obres provisionals, a l'expropiació per ministeri de la llei, al planejament derivat, als plans directors urbanístics per actuacions d'interès supramunicipal, a la tramitació i executivitat del planejament, al destí dels béns integrats en el Patrimoni municipal del sòl i a la disciplina urbanística.

OBJECTIUS

a. Donar a conèixer les modificacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
b. Promoure un debat entre tots els assistents
 

PROGRAMA

16:00 a 16:15 - INTRODUCCIÓ; OBJECTIUS GENERALS DE LA  MODIFICACIÓ
A càrrec d’Agustí Serra - Arquitecte i Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya

16:15 a 16:30 - RESERVES I DEURE DE CESSIÓ DEL SÒL CORRESPONENT A L’APROFITAMENT 
A càrrec d’Albert Civit - Arquitecte i Gerent Adjunt d'Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona

16:30 a 16:45 - EXPROPIACIONS PER MINISTERI DE LA LLEI 
A càrrec d’Enric Lambies - Llicenciat en Dret, Director de Serveis Jurídics de  l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic de l’Ajuntament de Barcelona i soci d'AETU.

16:45 a 17:00 - EL SÒL NO URBANITZABLE
A càrrec de Jordi Artigas - Arquitecte i soci d’AETU.

17:00 a 17:15 - NOVETATS EN LA TRAMITACIÓ DEL  PLANEJAMENT I SECTORS DE  DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC
A càrrec de Sebastià Grau - Advocat, Secretari General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i soci d’AETU

17:15 a 17:30 - PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
A determinar.

17:30 a 17:45 - AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS
A càrrec d’Isabel Boncompte - Arquitecte a la Generalitat de Catalunya i sòcia d'AETU.

17:45 a 18:00 - DESCANS

18:00 a 18:15 - PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL I RESERVES  D’HABITATGES DE PROTECCIÓ
A càrrec de Rafael Fernández - Advocat i soci d’AETU

18:15 a 18:30 - NOVETATS EN GESTIÓ
A càrrec de Roger Comas - Advocat

18:30 a 18:45 - ALTRES
Obres i usos provisionals
Compliment de normativa d’accessibilitat
Llicència de primera ocupació
Costes i litoral
El tractament del subsòl
A càrrec de Pablo Molina - Advocat i soci d’AETU

18:45 a 20:00 - SÍNTESI FINAL I MODERACIÓ DELS COMENTARIS
A càrrec de Pere Caralps - Advocat i soci d’AETU.
 

INSCRIPCIÓ

Gratuïta. Aforament limitat.
Les inscripcions s’hauran de formalitzar a través de la web d’AETU.


Carrer Avinyó, 15, 5a. planta
08002—Barcelona
aetu@aetu.es
Tel. 933.043.322
 
© Asociación Española de Técnicos Urbanistas - Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes

Presentació "Avaluació Ambiental de Plans" - A càrrec de la Sra. Isabel Boncompte

presentació Avaluació Plans - isabel bon[...]
Presentación Microsoft Power Point [271.1 KB]

Sintesi Debat

Sintesi final - Jornada Llei Urbanisme 1[...]
Documento Adobe Acrobat [152.6 KB]

Imatges

Contacto:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS
Calle Avinyo 15
08002 Barcelona

Tel. 93-304.33.22

 

Correo: aetu@aetu.es

¿Quiere hacerse socio?

Para formar parte de la asociación, clic aquí.

Ver el perfil de Asociación Española de Técnicos Urbanistas - AETU en LinkedIn
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
© ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS

Página web creada con 1&1 Mi Web.